cPanel 11
 
SpamAssassin™

SpamAssassin on automatiseeritud emaili filtreerimissüsteem, mis proovib ära tunda spam emaile nende sisust lähtuvalt.

SpamAssassin on praegu Disabled.

Filtrid

Teie võite automaatselt kustutada emaile, mis märgitakse spamiks. Esiteks sisestage arv, mille saavutamisel maili peetakse spamiks.

(NB: 5 on default. Mida suurem on number, seda rohkem spam kirjasid läbi saab.)

Te võite ka lülitada välja spami automaatse kustutamise.

Spam Box

SpamBox toimetab kohale emailid, mis on märgitud kui spam SpamAssassini poolt eraldi maili kausta nimega “spam”. See “spam” kaust kipub täis saama ja seda kausta tuleks regulaarselt tühjendada.

Spam Box on praegu Disabled.

SpamAssassini™ seadistus

Te võite ka muuta Spam Assassini erinevaid seadistusi.